Zoek een instelling bij u in de buurt

Zoek op deze site

Respect voor de ouders

Ouders die ervoor kiezen hun baby flesvoeding te geven, hebben in een instelling met het borstvoeding-certificaat vanzelfsprekend recht op alle zorg en aandacht die zij en hun kind nodig hebben.

Landelijke Borstvoedingsraad

Landelijke Borstvoedingsraad

De Landelijke Borstvoedingsraad is opgericht om als pleitbezorger van het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI)-programma van WHO/UNICEF, bij te dragen aan kwalitatief goede borstvoedingszorg in Nederland. Een belangrijke factor voor het welslagen van borstvoeding is de begeleiding door zorgverleners. De LBR gaat dit doen door het BFHI-programma en onderliggende vuistregels op de agenda te zetten bij relevante partijen en stakeholders in de zorgsector en bij de overheid. Daarnaast wil de LBR het debat over de toepassing en naleving van de internationale WHO Code voor moedermelkvervangende producten, in Nederland entameren. Kijk voor meer informatie over de LBR, de samenstelling en de totstandkoming ervan op www.borstvoedingsraad.nl.