Zoek een instelling bij u in de buurt

Zoek op deze site

Zorg voor Borstvoeding

Contact

Stichting Zorg voor Borstvoeding
info@zorgvoorborstvoeding.nl
Postbus 2047
2930 AA Krimpen a/d Lek

U kunt ons tussen 9.00 en 14.00 bellen op 0343 591319

Voor vragen over bestellingen en administratie: 0180 526545 op maandag en dinsdag 8.30-15.00.

De stichting Zorg voor Borstvoeding is in 1996 door UNICEF Nederland opgericht om de wereldwijde borstvoedingscampagne 'Baby Friendly Hospital Initiative' (BFHI) in Nederland te realiseren.

Landelijke Borstvoedingsraad

Landelijke Borstvoedingsraad

De Landelijke Borstvoedingsraad is opgericht om als pleitbezorger van het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI)-programma van WHO/UNICEF, bij te dragen aan kwalitatief goede borstvoedingszorg in Nederland. Een belangrijke factor voor het welslagen van borstvoeding is de begeleiding door zorgverleners. De LBR gaat dit doen door het BFHI-programma en onderliggende vuistregels op de agenda te zetten bij relevante partijen en stakeholders in de zorgsector en bij de overheid. Daarnaast wil de LBR het debat over de toepassing en naleving van de internationale WHO Code voor moedermelkvervangende producten, in Nederland entameren. Kijk voor meer informatie over de LBR, de samenstelling en de totstandkoming ervan op www.borstvoedingsraad.nl.

Richtlijn borstvoeding online!

Richtlijn borstvoeding online!

Deze richtlijn is een wetenschappelijk onderbouwd basisdocument waarmee zorgverleners een uniforme begeleiding bij borstvoeding willen realiseren. De richtlijn bevat praktische aanbevelingen om vrouwen goed te adviseren bij borstvoeding en bij eventuele problemen, inclusief toelichtingen op het voorgestelde beleid en uitgebreide literatuurverwijzingen. Hiermee is de richtlijn niet alleen bruikbaar voor de dagelijkse praktijk, maar dient deze ook als basis voor scholing en onderzoek.Er is een commentaarfunctie ingebouwd voor feedback vanuit de praktijk en een pagina voor nieuwe ontwikkelingen.De richtlijn is te vinden op www.richtlijnborstvoeding.nl

Charter voor borstvoeding

Charter voor borstvoeding

Het Platform Borstvoeding wil het het 'Charter voor borstvoeding' zorgverleners bewust maken van de relatie tussen borstvoeding en gezondheid en belemmeringen om borstvoeding te geven wegnemen. Om dit te realiseren zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
1. De kwaliteit en continuiteit van de zorg t.a.v. borstvoeding verbeteren.
2. Maatschappelijke belemmeringen wegnemen.
3. Het zelfvetrouwen van moeders en hun evntuele partners versterken.
4. Samen met werkgevers en werknemers een werkklimaat scheppen waarin het geven van borstvoeding en afkolven gewoon is.
5. De internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervaingingsmiddelen voor moedermlek van de WHO te implementeren, evenals de aanvullende resoluties omtremt dit onderwerp.

Laat zien dat ook u de doelstelling van het 'Charter voor borstvoeding' onderschrijft en ga naar www.chartervoorborstvoeding.nl om uw steun te betuigen